Οι δύο κύριες διαθλαστικές επεμβάσεις είναι η PRK και η LASIK. Η μέθοδος που θα επιλεγεί εξαρτάται από τα αποτελέσματα της προεγχειρητικής εξέτασης του ασθενή. Είναι σημαντικο βέβαια οι υποψήφιοι ασθενείς να έχουν σταθερή διάθλαση για τουλάχιστον ένα έτος πριν το laser, που σημαίνει να μην έχουν αλλάξει βαθμούς στα γυαλιά τους σε αυτό το διάστημα.

PRK

H PRK (Φωτοδιαθλαστική Κερατεκτομή) είναι από τις πρώτες τεχνικές στον τομέα της διαθλαστικής χειρουργικής, η οποία εφαρμόζεται με ασφάλεια μέχρι και σήμερα .Κατά την τεχνική αυτή αρχικά αφαιρείται από τον χειρουργό το επιθήλιο (επιφανειακό στρώμα) του κερατοειδή χιτώνα. Στη συνέχεια επιδρά το laser πάνω στον κερατοειδή διορθώνοντας τις υπάρχουσες διαθλαστικές ανωμαλίες.

Η τεχνική διαρκεί λίγα λεπτά για κάθε οφθαλμό και γίνεται υπό τοπική αναισθησία με την ενστάλλαξη αναισθητικών κολλυρίων. Μετά την επέμβαση τοποθετούνται θεραπευτικοί φακοί επαφής σε κάθε οφθαλμό για λίγες μέρες, οι οποίοι βοηθούν στην επούλωση-αναγέννηση του επιθηλίου του κερατοειδή.

LASIK

Στην LASIK (Ενδοστρωματική Κερατοσμίλευση με Laser) δημιουργείται ένας κερατοειδικός κρημνός (flap) o οποίος ανασηκώνεται και διατηρεί τη σύνδεσή του με τον κερατοειδή με το ένα άκρο του. Στη συνέχεια το laser επιδρά στο στρώμα του κερατοειδή χωρίς να τον τραυματίζει, διορθώνοντας τις υπάρχουσες διαθλαστικές ανωμαλίες.

Μετά το laser o κρημνός επανέρχεται στη θέση του και η επέμβαση τελειώνει. Η διάρκειά της υπολογίζεται σε λίγα λεπτά για κάθε οφθαλμό και γίνεται υπό τοπική αναισθησία με την ενστάλλαξη αναισθητικών κολλυρίων.