Το γλαύκωμα είναι οφθαλμική πάθηση, η οποία χαρακτηρίζεται από αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης (ΕΟΠ) σε επίπεδα δυσμενή για την ακεραιότητα και λειτουργικότητα του οπτικού νεύρου.

Το γλαύκωμα παραμένει η δεύτερη σε συχνότητα αιτία τύφλωσης παγκοσμίως και αν δεν διαγνωστεί έγκαιρα οδηγεί σε ατροφία του οπτικού νεύρου με συνοδές διαταραχές των οπτικών πεδίων και της περιφερικής όρασης.

Ο επικρατέστερος τύπος γλαυκώματος είναι το πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας, το οποίο εμφανίζεται συνήθως αμφοτερόπλευρα κατά την ενήλικη ζωή και με μεγαλύτερη συχνότητα σε ασθενείς με θετικό οικογενειακό ιστορικό.

Στο ιατρείο μας ο έλεγχος του γλαυκώματος γίνεται με τονομέτρηση, βυθοσκόπηση και OCT οπτικών θηλών.

Τονομέτρηση

Η μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης γίνεται με τονόμετρο επιπέδωσης Goldmann, μετά από ενστάλλαξη τοπικού αναισθητικού. Το φυσιολογικό εύρος διακύμανσης της ενδοφθάλμιας πίεσης είναι 11-21mmHg. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες μερικοί ασθενείς αναπτύσσουν γλαυκωματική βλάβη με ΕΟΠ μικρότερη του 21mmHg,ενώ άλλοι παραμένουν ανεπηρέαστοι με τιμές ΕΟΠ αρκετά μεγαλύτερες.

Βυθοσκόπηση

Η βυθοσκόπηση πραγματοποιείται μετά απο ενστάλλαξη κολλυρίου τροπικαμίδης/φαινυλεφρίνης, ουσιών που διαστέλλουν την κόρη του οφθαλμού. Με την εξέταση αυτή εκτιμάται η κεφαλή του οπτικού νεύρου. Η φυσιολογική κοίλανση της οπτικής θηλής είναι συνήθως μικρή,ωστόσο στις περιπτώσεις που είναι μεγάλη είναι συμμετρική και στους δύο οφθαλμούς. Στο γλαύκωμα η προκαλούμενη βαθμιαία ατροφία,λόγω βλάβης των νευρικών οπτικών ινών,οδηγεί στην εμφάνιση της γλαυκωματικής κοίλανσης του οπτικού δίσκου, η οποία συνοδεύεται και από αποχρωματισμό της οπτικής θηλής.Στο ιατρείο μας η βυθοσκόπηση συνοδέυεται και από έγχρωμη φωτογραφία βυθού, έτσι ώστε να γίνεται πιο εύκολη η παρακολούθηση των γλαυκωματικών ασθενών.

OCT Οπτικών Θηλών

Η οπτική τομογραφία συνοχής (ΟCT) είναι ένα μη επεμβατικό απεικονιστικό σύστημα, το οποίο χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του γλαυκώματος.Η ευαισθησία και η ειδικότητα αυτής της εξέτασης,μετά απο σύγκριση με μια φυσιολογική βάση δεδομένων φθάνει μέχρι και το 90%.Πραγματοποιεί κυκλική σάρωση του αμφιβληστροειδούς γύρω από την κεφαλή του οπτικού νεύρου,ανάλυση της στιβάδας γαγγλιακών κυττάρων στην περιοχή της ωχράς και με λήψη ακτινικών τομών επιτρέπει μια εκτίμηση της μορφολογίας του οπτικού δίσκου.