Ιατρικές Βεβαιώσεις

Στο ιατρείο μας, χορηγούνται βεβαιώσεις για δίπλωμα οδήγησης και για αγώνες διαιτησίας. Επιπλέον,γίνεται οφθαλμολογικός έλεγχος των παιδιών και χορηγείται η απαραίτητη βεβαίωση πριν την εναρξη της δημοτικής εκπαίδευσης.

Διπλώματος Οδήγησης

Η ιατρός είναι συμβεβλημένη με το υπουργείο Μεταφορών και Συγκοινωνιών του Νοτίου Τομέα Αθηνών για την εξέταση υποψηφίων οδηγών ερασιτεχνικού ή επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης. Για την εξέταση απαραίτητη είναι η προσκόμιση του βιβλιαρίου υγείας, στο οποίο αναγράφονται ο ΑΜΚΑ και ο αριθμός μητρώου του βιβλιαρίου ,της ταυτότητας και μιας φωτογραφίας.

Οφθαλμολογική Εξέταση Παιδιού για το Σχολείο

Πριν την έναρξη του δημοτικού, κρίνεται απαραίτητη από το σχολείο η οφθαλμολογική εξέταση των παιδιών, έτσι ώστε να διορθωθούν υπάρχουσες διαθλαστικές ανωμαλίες, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τη σχολική τους επίδοση. Η εξέταση περιλαμβάνει τον έλεγχο της οπτικής οξύτητας, της οφθαλμοκινητικότητας και της χρωματικής αντίληψης.

Βεβαίωση για Αγώνες Διαιτησίας

Στα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή υποψηφίων διαιτητών σε αγώνες, περιλαμβάνεται και η οφθαλμολογική εξέταση.Κατά την εξέταση αυτή, γίνεται έλεγχος της οπτικής οξύτητας και της χρωματικής αντίληψης.