Η εξέλιξη του καταρράκτη δεν μπορεί να σταματήσει με καμιά φαρμακευτική αγωγή. Η μοναδική θεραπεία του, είναι η χειρουργική αφαίρεση του ‘’θολωμένου ‘’ φακού και η αντικατάστασή του από έναν ενδοφακό. Πραγματοποιείται με τη μέθοδο της φακοθρυψίας , κατά την οποία με τη βοήθεια υπερήχων τεμαχίζεται ο καταρρακτικός φακός, αναρροφάται με τη χρήση ενός στυλεού και αντικαθίσταται από έναν ενδοφακό.

Η επέμβαση πραγματοποιείται υπό τοπική αναισθησία με τη χρήση αναισθητικών κολλυρίων και γίνεται από μικροσκοπική τομή 2 χιλιοστών ,έτσι ώστε να μη χρειάζεται τοποθέτηση ραμμάτων .Είναι αναίμακτη και ανώδυνη μέθοδος και δε χρειάζεται νοσηλεία του ασθενή. Μετά την επέμβαση ο ασθενής λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή με κολλύρια για 30 ημέρες και χρειάζεται να αποφεύγει το ‘’τρίψιμο’’ των ματιών και την άρση βάρους για το πρώτο μετεγχειρητικό διάστημα.