Χαλάζιο

Στην περίπτωση που το χαλάζιο δεν υποχωρεί μετά την κατάλληλη συντηρητική θεραπεία χρειάζεται να γίνει χειρουργική αφαίρεσή του. Συγκεκριμένα , γίνεται μια μικρή τομή στην εσωτερική πλευρά του βλεφάρου όπου εντοπίζεται και πραγματοποιείται παροχέτευσή του υπό τοπική αναισθησία και χωρίς την τοποθέτηση ραμμάτων.

Πτερύγιο

To πτερύγιο είναι μια καλοήθης υπερπλασία του επιπεφυκότα, η οποία εμφανίζεται συνήθως ρινικά και καθώς μεγαλώνει καλύπτει μέρος του κερατοειδή χιτώνα του ματιού. Παράγοντας κινδύνου εμφάνισης πτερυγίου, θεωρείται η χρόνια έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία χωρίς προστασία. Στα αρχικά στάδια εμφάνισής του χρειάζεται μόνο παρακολούθηση. Στην περίπτωση όμως που αρχίζει να μεγαλώνει σε σημείο που προκαλείται αλλοίωση στην όραση του ασθενή (εξαιτίας του αστιγματισμού που δημιουργείται) ,κρίνεται αναγκαία η χειρουργική αφαίρεσή του. Η επέμβαση πραγματοποιείται υπό τοπική αναισθησία, τοποθετούνται απορροφήσιμα ράμματα, τα οποία παραμένουν για περίπου 10-15 ημέρες και στον χειρουργηθέντα οφθαλμό γίνεται πιεστική επίδεση για ενα 24ωρο μετά την επέμβαση