Υπηρεσίες

Το Ιατρείο μας είναι άρτια εξοπλισμένο με όλον εκείνον τον απαραίτητο και σύγχρονο εξοπλισμό, που μας δίνει τη δυνατότητα παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, με ακρίβεια στη διάγνωση και στην αντιμετώπιση οποιουδήποτε πρόβληματος αντιμετωπίζετε.

ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαθλαστικός Έλεγχος

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παθήσεις Βλεφάρων & Δακρυϊκού Πόρου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έλεγχος Ξηροφθαλμίας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έλεγχος
Καταρράκτη

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έλεγχος Γλαυκώματος

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παθήσεις Αμφιβληστροειδούς

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιατρικές
Βεβαιώσεις