Το υαλοειδές σώμα είναι το ζελέ που βρίσκεται εσωτερικά στο βολβό του ματιού. Οι μυιοψίες ,τα λεγόμενα ‘’μυγάκια΄΄, αποτελούν μικροσκοπικά σωματίδια του υαλοειδούς σώματος του ματιού, τα οποία γίνονται αντιληπτά σαν πολλαπλά σκουρόχρωμα στίγματα στο οπτικό μας πεδίο και είναι περισσότερο εμφανή στον ήλιο και σε ανοιχτόχρωμο φόντο π.χ σε ένα λευκό τοίχο. Τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα της φυσιολογικής εκφύλισης και ρευστοποίησης του υαλοειδούς σώματος λόγω γήρανσης ή υψηλής μυωπίας.

Ωστόσο, υπάρχουν και διάφορες παθολογικές καταστάσεις που σχετίζονται με την εμφάνιση μυιοψιών όπως συμβαίνει στην αποκόλληση αμφιβληστροειδούς ,στην αιμορραγία υαλοειδούς, στη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια κ.α. Στην περιπτώση που εμφανιστούν ξαφνικά , αυξάνονται σε ένταση ή συχνότητα, ή συνοδεύονται από φωταψίες ή και διαταραχή της οράσεως θα πρέπει να γίνει άμεση οφθαλμολογική εξέταση.