Ο διαθλαστικός έλεγχος περιλαμβάνει τον προσδιορισμό και τη μέτρηση υπάρχουσων διαθλαστικών ανωμαλιών (μυωπίας-υπερμετρωπίας-αστιγματισμού-πρεσβυωπίας) και τη χορήγηση συνταγής διορθωτικών γυαλιών.

Μυωπία

Μυωπία είναι η διαθλαστική ανωμαλία, κατά την οποία μια παράλληλη δέσμη φωτεινών ακτίνων δεν εστιάζεται επάνω στον αμφιβληστροειδή χιτώνα,αλλά μπροστά από αυτόν.Οι μύωπες,δεν μπορούν να διακρίνουν με ευκρίνεια τα μακρινά αντικείμενα,αλλά μπορούν να διακρίνουν με ευχέρεια τα αντικείμενα σε κοντινή απόσταση.Η διόρθωση της μυωπίας γίνεται είτε με χορήγηση γυαλιών με αρνητικούς φακούς,είτε με χρήση φακών επαφής ή εναλλακτικά με διαθλαστικό laser εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Υπερμετρωπία

Υπερμετρωπία είναι η διαθλαστική ανωμαλία κατά την οποία μια παράλληλη δέσμη φωτεινών ακτίνων εστιάζεται σε σημείο πίσω από τον αμφιβληστροειδή χιτώνα.Οι υπερμέτρωπες δεν βλέπουν καθαρά τα μακρινά αντικείμενα,αλλά ούτε και τα κοντινά.Η διόρθωση της υπερμετρωπίας γίνεται με χορήγηση γυαλιών με θετικούς φακούς ή με χρήση φακών επαφής ή ακόμα και με διαθλαστικό laser όταν αυτό είναι εφικτό.

Αστιγματισμός

Αστιγματισμός είναι η διαθλαστική ανωμαλία κατά την οποία η διαθλαστική δύναμη του οφθαλμού,δεν είναι η ίδια σε όλους τους άξονες.Στις περισσότερες περιπτώσεις οφείλεται σε διαταραχές του σχήματος του κερατοειδούς και σπανιότερα σε διαταραχές του σχήματος του φακού.Δεν παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές κατά τη διάρκεια τη ζωής για αυτό και αν συμβεί αυτό, χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.Συνήθως προκαλεί παραμόρφωση των αντικειμένων σε όλες τις αποστάσεις.Η διόρθωσή του γίνεται με χορήγηση γυαλιών με κυλινδρικούς φακούς ή με χρήση ειδικών τορικών φακών επαφής ή με διαθλαστικό laser εφόσον πληρούνται τα κατάλληλα κριτήρια.

Πρεσβυωπία

Πρεσβυωπία είναι η διαθλαστική ανωμαλία, κατά την οποία λόγω της δυσχέρειας μεταβόλης του σχήματος του φακού με την πρόοδο της ηλικίας,επέρχεται μειώση του εύρους προσάρμογής με αποτέλεσμα τη μειωμένη όραση για κοντά.Οι παραπάνω αλλαγές γίνονται αντιληπτές συνήθως μετά την ηλικία των 40-45 ετών,στην αρχή των οποίων τα άτομα με πρεσβυωπία δυσκολεύονται να δουν και να διαβάσουν στη συνηθισμένη κοντινή απόσταση, με αποτέλεσμα να απομακρύνουν το αντικείμενο που θέλουν να δουν ή το έντυπο που θέλουν να διαβάσουν,προκειμένου να εστιάσουν καλύτερα. Η διόρθωση της πρεσβυωπίας γίνεται με χορήγηση γυαλιών με θετικούς φακούς.