Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας είναι ένας λεπτός χιτώνας που βρίσκεται στο πίσω μέρος του οφθαλμού και είναι υπεύθυνος για την όρασή μας.

Οι διάφορες παθήσεις του,επηρεάζουν με διαφορετική βαρύτητα την οπτική οξύτητα του ασθενούς και καθεμιά από αυτές μπορει να χρειάζεται εξειδικευμένη θεραπεία.

Ο απαραίτητος έλεγχος του αμφιβληστροειδή περιλαμβάνει τη μέτρηση της οπτικής οξύτητας,τη βυθοσκόπηση υπό μυδρίαση ,την Οπτική Τομογραφία Συνοχής (OCT) και ενδεχομένως τη φλουροαγγειογραφία.

Παθήσεις Ώχρας Κηλίδας

Η ωχρά κηλίδα αποτελεί την κεντρική περιοχή του αμφιβληστροειδή και είναι υπεύθυνη για την κεντρική μας όραση.Μια από τις κυριότερες αιτίες τύφλωσης παγκοσμίως είναι η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας. Εμφανίζεται κυρίως σε ηλικίες άνω των 60 ετών και επηρεάζει την οπτική οξύτητα του ασθενή, προκαλώντας μεταμορφοψία και κεντρικό σκότωμα(μόνιμη μαύρη κουκίδα στο κέντρο της όρασης). Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνισή της είναι εκτός από την ηλικία,το κάπνισμα,η κληρονομικότητα και η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία χωρίς προστασία για αρκετά χρόνια. Διακρίνεται σε δύο τύπους: την ξηρού τύπου,η οποία είναι πιο ελαφριάς μορφής με βραδεία εξέλιξη και την υγρού τύπου η οποία είναι πιο βαριάς μορφής με ταχύτερη εξέλιξη. Ο έλεγχος της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς πραγματοποιείται με τη μέτρηση της οπτικής οξύτητας,τη βυθοσκόπηση και την Οπτική Τομογραφία Συνοχής (OCT).

Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια

Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια αποτελεί τη συχνότερη αιτία τύφλωσης παγκοσμίως. Είναι συχνότερη στον διαβήτη τύπου 1 από οτι στον τύπου 2 και πρόκειται για μια μικροαγγειοπάθεια, κατά την οποία τα υψηλά επίπεδα γλυκόζης επιδρούν στα μικρά αγγεία του αμφιβληστροειδή προκαλώντας αιμορραγίες. Στους παράγοντες κινδύνου εμφάνισης της νόσου περιλαμβάνονται η διάρκεια του διαβήτη και η κακή ρύθμισή του, ενώ την εξέλιξη της νόσου επηρεάζουν η υπέρταση,το κάπνισμα και η παχυσαρκία. Εξαιτίας της βαρύτητας της νόσου,κρίνεται απαραίτητη η ετήσια οφθαλμολογική εξέταση των διαβητικών ασθενών,προκειμένου να αντιμετωπιστούν έγκαιρα ενδεχόμενες υποτροπές της νόσου.

Υπερτασική Αμφιβληστροειδοπάθεια

Η υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια μπορεί να οφείλεται σε χρόνια ιδιοπαθή υπέρταση ή σε οξεία υπερτασική κρίση (κακοήθης υπέρταση). Η υπέρταση επιδρά στα μικρά αγγεία του αμφιβληστροειδή και ανάλογα με το στάδιο της νόσου, προκαλεί στενώσεις των αρτηριδίων, αμφιβληστροειδικές αιμορραγίες μέχρι και αμφιβληστροειδικό οίδημα. Στα αρχικά στάδια της υπερτασικής αμφιβληστροειδοπάθειας, δεν επηρεάζεται ο όραση του ασθενή, για αυτό το λόγο κρίνεται αναγκαία η προληπτική οφθαλμολογική εξέταση ασθενών με χρόνια υπέρταση.